02 Апр 2020

Нови дати за НВО в 7. клас и ДЗИ

„Преместване на изпитите от 4 до 10 дни. Ще предложим държавните зрелостни изпити да се проведат на 30 май и 1 юни. Училищата няма да имат проблем да изместят кампаниите със седем – осем дена. Във висшите училище ще има отместване на приемните кампании и в Европа“.

МОН ще предложи отлагане на изпитите за след 7 клас и те да се случат на 13-15 юни. Няма пречка за външното оценяване след 4 и след 10 клас, уточни министърът.