ДЗИ по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

1.Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити, както следва:

Сесия май – юни

Български език и литература – 19 май 2021 г., начало 08,00 ч.

Втори държавен зрелостен изпит – 21 май 2021 г., начало 08,00 ч.

Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 май 2021 г. –31  май 2021 г

Сесия август – септември

Български език и литература – 26 август 2021 г., начало 08,00 ч.

Втори държавен зрелостен изпит – 27 август 2021 г., начало 08,00 ч.

Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 30 август 2021 г. –02  септември 2021 г.


 Матурата за 12. клас включва 40 тестови задачи:
- задачи от затворен тип с четири възможни отговора, от които само един е верен;
- задачи със свободен отговор (включително създаване на текст резюме).

Конспект по Български език:
1.Текстът и социокултурният контекст
2.Текстът в публичното общуване. Сфери на научната, медийната, гражданската, институционалната и художествената комуникация
3.Тематично и смислово членене на текста. Извличане на информация от текста
4.Функции на езиковите средства за изграждане на текста
5.Отношения между езиковите единици от различните езикови равнища
6.Задължителност и избор на структура и композиция на текста съобразно предмета на общуване и предназначението на текста
7.Задължителност и избор на езикови средства съобразно условията на общуване в различни комуникативни ситуации
8.Лексикална и граматична норма. Системни езикови правила
9.Правописна и пунктуационна норма. Конвенционални езикови правила
10.Създаване на аргументативен текст.

Конспект по Литература
1. Христо Ботев
поезия: "Майце си", "Към брата си", "Елегия", "Борба", "До моето първо либе", "На прощаване", "Хаджи Димитър", "Моята молитва", "Обесването на Васил Левски"
2.Иван Вазов
поезия: "Българският език", "Отечество любезно", "При Рилския манастир", "Елате ни вижте", "Линее нашто поколение", "Епопея на забравените"-"Левски", "Паисий", "Кочо", "Опълченците на Шипка"; разказът "Дядо Йоцо гледа"; повестта "Чичовци"; романът "Под игото"
3. Алеко Константинов
фейлетонът "Разни хора, разни идеали"; книгата "Бай Ганьо"
4. Пенчо Славейков
поезия: "
Cis moll", "Ни лъх не дъхва над полени", "Спи езерото; белостволи буки", "Самотен гроб в самотен кът"; поемата "Ралица"
5.Пейо Яворов
поезия: "Градушка", "Заточеници", "Ще бъдеш в бяло", "Две хубави очи", "Стон", "Две души", "Сенки", "Песента на човека", "Маска"
6. Елин Пелин
разкази: "Ветрената мелница", "Косачи", "Задушница", "Мечтатели", "На оня свят", "Андрешко", "Чорба от греховете на отец Никодим", "Занемелите камбани" повестта "Гераците"
7. Димчо Дебелянов
поезия: "Черна песен", "Пловдив", "Да се завърнеш...", "Помниш ли, помниш ли...", "Спи градът", "Миг", "Един убит", "Сиротна песен", "Тиха победа"
8. Христо Смирненски
поезия: "Да бъде ден!", "Ний", "Йохан", "Юноша", "Стария музикант", "Цветарка", "Зимни вечери"
9. Гео Милев
поемата "Септември"
10. Атанас Далчев
поезия: "Прозорец", "Болница", "Стаята", "Къщата", "Повест", "Книгите", "Камък", "Дяволско"
11. Елисавета Багряна
поезия: "Кукувица", "Стихии", "Потомка", "Вечната"
12. Йордан Йовков
разкази: "Песента на колелетата", "Последна радост", "Шибил", "През чумавото", "Индже", "Албена", "Другоселец", "Серафим"
13. Никола Вапцаров
поезия: "Вяра", "Писмо"("Ти помниш ли..."), "Песен за човека", "Сън", "История", "Завод", "Кино", "Прощално", "Борбата е безмилостно жестока..."
14. Димитър Димов
романът "Тютюн"
15. Димитър Талев
романът "Железният светилник".

Този конспект е неразривна част от подготовката на зрелостниците в
Образователна школа Гравис. Разнообразни тестове, съобразени с модела на МОН също имат своето място в индивидуалното и груповото обучение при нас.