Подготовката за НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЕЛ след 7. и 10. клас

Курсовете за VII и X клас са целогодишни, от месец октомври до месец май. Обучението има за цел да подготви учениците в езиково отношение, както  и да повиши и затвърди литературната им компетентност, свързана с анализ на задължителните произведения. Тя е свързана и с практическа работа – писмени работи, тестове като се подхожда индивидуално към всеки ученик, съобразно с нивото му на подготовка в момента. Затова за всеки се изготвя индивидуален план. Помощ  за домашни работи. След всеки раздел по Български език  и всяко произведение по литература се правят тестове, съобразени с най-новите изисквания за националните изпити за 7 клас.