Целодневно и полудневно обучение за ученици от 1. до 4. клас

Програма на летните занимания в образователна школа Гравис

07:30 - 8:00 – Пристигане на учениците
8:00 – 8:30 – Закуска (от вкъщи )
8:30 – 9:10 – Четене и писане по БЕ (Лили Филипова)
9:10 – 10:00 – Почивка
10:00 – 10:40 – Смятане Математика (Гери Атанасова)
10:40 – 11:00 – Почивка
11:00 – 11:40 Рисуване и моделиране (Лили и Гери)
11:40 – 12:20 Свободно време / Време навън – игри
12:20 – 12:30 – Прибиране, измиване, подготовка за обяд
12:30 – 13:10 – Обяд (от вкъщи или в заведение за хранене)
13:10 – 15:10 – Свободно време / Занимания по интереси
15:10 – 15:30 – Следобедна закуска (от вкъщи)
15:30 – 15:50 – Четене на книжка, донесена от вкъщи (Лили Филипова)
15:50 – 16:10 – Почивка
16:10 - 16:30 - Четене на книжка, донесена от вкъщи (Лили Филипова)
16:30 – 17:30 - Свободно време / Организирано мероприятие навън / Време навън – игри
17:30 – 18:00 – Изпращане на учениците