Целодневно и полудневно обучение за ученици от 1. до 4. клас

Програма на летните занимания в образователна школа Гравис

07:30 - 8:00 – Пристигане на учениците
8:00 – 8:30 – Закуска (от вкъщи )
8:30 – 9:10 – Четене и писане по БЕ (Лили Филипова)
9:10 – 10:00 – Почивка
10:00 – 10:40 – Смятане Математика (Гери Атанасова)
10:40 – 11:00 – Почивка
11:00 – 11:40 Рисуване и моделиране (Лили и Гери)
11:40 – 12:20 Свободно време / Време навън – игри
12:20 – 12:30 – Прибиране, измиване, подготовка за обяд
12:30 – 13:10 – Обяд (от вкъщи или в заведение за хранене)
13:10 – 15:10 – Свободно време / Занимания по интереси
15:10 – 15:30 – Следобедна закуска (от вкъщи)
15:30 – 15:50... Виж още

Подготовка по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Независимо дали Вашето дете ще се явява на НВО след VII или X клас, Матура след XII клас или кандидатстудентски изпит, ние можем да предложим цялостна подготовка за изпита в група или индивидуално. За висока оценка на изпита е необходима умела демонстрация на езикови и литературни компетентности.

Езиковите компетентности се изразяват във владеене и прилагане на правописната, граматичната,... Виж още

Подготовката за НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЕЛ след 7. и 10. клас

Курсовете за VII и X клас са целогодишни, от месец октомври до месец май. Обучението има за цел да подготви учениците в езиково отношение, както  и да повиши и затвърди литературната им компетентност, свързана с анализ на задължителните произведения. Тя е свързана и с практическа работа – писмени работи, тестове като се подхожда индивидуално към всеки ученик, съобразно с нивото му на подготовка в... Виж още

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЕЛ

1.Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания, както следва:

ІV клас

Български език и литература –27 май 2021г., начало 10,00 часа

Математика –28 май 2021г., начало 10,00 часа

Виж още

Национално външно оценяване по БЕЛ

Х клас
Български език  и литература –16 юни 2021г., начало 08,00 часа
Математика –18 юни 2021г., начало 08,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) –17 юни 2021г., начало 08,00 часа
Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности –по график в периода 11–15 юни 2021г. (по желание на всеки ученик)

1. Изпитът по български език
Учениците, които са 10 клас през предстоящата учебна година, са първият випуск по новия закон, който ще има Национално външно оценяване.

2. Вид и времетраене:
‒ равнището на компетентностите се... Виж още

Подготовка за ДЗИ по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Курсовете са целогодишни, от месец октомври до месец май. Подготовката по БЕЛ  включва задължително анализиране на литературните произведения, езикова подготовка, изграждане на компетентности за резюме, тропи, структура на текстове /интерпретативно съчинение или есе/. След констатиращи начални тестове се определя входното ниво на подготовка. Изготвя се индивидуален план за всеки ученик. За всеки автор и произведение се правят контролни тестове. Отделно се правят и цялостни тестове като се анализират грешките. Обучение за писане на резюме, интерпретативно съчинение и есе. Помощ за домашни работи, контролни и класни работи.... Виж още

ДЗИ по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

1.Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити, както следва:

Сесия май – юни

Български език и литература – 19 май 2021 г., начало 08,00 ч.

Втори държавен зрелостен изпит – 21 май 2021 г., начало 08,00 ч.

Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 май 2021... Виж още

Правилник за вътрешния ред на Образователна школа Гравис

ПРАВИЛНИК
за вътрешния ред и дейността на Образователна школа ,,Гравис''
I. Общи положения:
1. Този правилник урежда организацията, реда, правилата и условията за дейността в Образователна школа ,,Гравис'', като се отчитат особеностите в дейността и спецификата на обучението за подрастващи.
2. Целта на правилника е да се създаде такава форма на организация на работа, която да гарантира постигането на качество и ефективност на обучението в образователната школа, опазване на живота и здравето на учениците, както и за защита на техните лични права, спазване на учебна дисциплина, пълно и рационално използване на работното... Виж още