Целодневно и полудневно обучение за ученици от 1. до 4. клас

Програма на летните занимания в образователна школа Гравис

07:30 - 8:00 – Пристигане на учениците
8:00 – 8:30 – Закуска (от вкъщи )
8:30 – 9:10 – Четене и писане по БЕ (Лили Филипова)
9:10 – 10:00 – Почивка
10:00 – 10:40 – Смятане Математика (Гери Атанасова)
10:40 – 11:00 – Почивка
11:00 – 11:40 Рисуване и моделиране (Лили и Гери)
11:40 – 12:20 Свободно време / Време навън – игри
12:20 – 12:30 – Прибиране, измиване, подготовка за обяд
12:30 – 13:10 – Обяд (от вкъщи или в заведение за хранене)
13:10 – 15:10 – Свободно време / Занимания по интереси
15:10 – 15:30 – Следобедна закуска (от вкъщи)
15:30 – 15:50... Виж още

Подготовка по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Независимо дали Вашето дете ще се явява на НВО след VII или X клас, Матура след XII клас или кандидатстудентски изпит, ние можем да предложим цялостна подготовка за изпита в група или индивидуално. За висока оценка на изпита е необходима умела демонстрация на езикови и литературни компетентности.

Езиковите компетентности се изразяват във владеене и прилагане на правописната, граматичната,... Виж още

Подготовката за НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЕЛ след 7. и 10. клас

Курсовете за VII и X клас са целогодишни, от месец октомври до месец май. Обучението има за цел да подготви учениците в езиково отношение, както  и да повиши и затвърди литературната им компетентност, свързана с анализ на задължителните произведения. Тя е свързана и с практическа работа – писмени работи, тестове като се подхожда индивидуално към всеки ученик, съобразно с нивото му на подготовка в... Виж още

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЕЛ

През учебната 2019 – 2020 г.НВО по български език и литература ще се проведе на 15 юни 2020 г. с начало 09:00 часа., а изпитът по математика - 17 юни 2020 г., с начало 09:00 часа.

Изпитите по БЕЛ и математика
 се провеждат в училището, където се обучава ученикът в Виж още

Национално външно оценяване по БЕЛ ОТЛОЖЕНО

През учебната 2019 – 2020 г. Десетокласниците ще се явяват за първи път на национално външно оценяване по Български език и литература на 09 юни 2020 г., с начало 08:00 часа. НВО по математика – 11 юни 2020 г., с начало 08:00 часа, НВО по чужд език (по желание на ученика), ще се проведе на 17 юни 2020 г., от 08:00 часа. Изпитът по информационни технологии за измерване на дигитални компетентности ще се проведе по график в периода 15 – 19 юни 2020 г. (по желание... Виж още

Подготовка за ДЗИ по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Курсовете са целогодишни, от месец октомври до месец май. Подготовката по БЕЛ  включва задължително анализиране на литературните произведения, езикова подготовка, изграждане на компетентности за резюме, тропи, структура на текстове /интерпретативно съчинение или есе/. След констатиращи начални тестове се определя входното ниво на подготовка. Изготвя се индивидуален план за всеки ученик. За всеки автор и произведение се правят контролни тестове. Отделно се правят и цялостни тестове като се анализират грешките. Обучение за писане на резюме, интерпретативно съчинение и есе. Помощ за домашни работи, контролни и класни работи.... Виж още

ДЗИ по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Дата: 01.06.2020г,  9:00 ч

 Матурата за 12. клас включва 40 тестови задачи:
- задачи от затворен тип с четири възможни отговора, от които само един е верен;
- задачи със свободен отговор (включително създаване на текст резюме).

Конспект по Български език:
1.Текстът и социокултурният контекст
2.Текстът в публичното общуване. Сфери на научната, медийната, гражданската, институционалната и художествената комуникация
3.Тематично и смислово членене на текста. Извличане на информация от текста
4.Функции на езиковите средства... Виж още

Правилник за вътрешния ред на Образователна школа ГрависБг

ПРАВИЛНИК
за вътрешния ред и дейността на Образователна школа ,,ГрависБг''
I. Общи положения:
1. Този правилник урежда организацията, реда, правилата и условията за дейността в Образователна школа ,,ГрависБг'', като се отчитат особеностите в дейността и спецификата на обучението за подрастващи.
2. Целта на правилника е да се създаде такава форма на организация на работа, която да гарантира постигането на качество и ефективност на обучението в образователната школа, опазване на живота и здравето на учениците, както и за защита на техните лични права, спазване на учебна дисциплина, пълно и рационално използване на работното... Виж още